:: Home :: applet :: asp :: jscript :: jsp :: perl :: php :: python :: tcl :: web ::

Development Team
Vinamart
161069123
vzon
cuuconlacloi
imeominh
leduchoang
leedzinh
ngheanit
quanigc

Programmer links
Bộ gõ VietUni
Bộ gõ Unikey
Chuyển mã VFC
Diệt virus BKAV
Xử lý văn bản Vietpad

More links...
Link to us
Add your links

Dịch vụ mạng
Thiết kế website
Đăng ký tên miền
Lưu trữ website
Lập trình mạng
Dịch vụ khác...

Sponsor links

Password encryption

Bạn muốn bảo vệ website, thư mục, dữ liệu của mình khỏi cặp mắt... cú vọ của ai đó hoặc giới hạn truy cập đối với một số file, thông tin? Cách đơn giản nhất là cầu cứu tập tin .htaccess và sự hỗ trợ của .htpasswd trên các máy chủ hệ Unix (Unix, Linux, FreeBSD, Solaris...).

Tuy nhiên, có một điều khá phiền toái là bạn không được lưu mật khẩu dưới dạng plaintext trong tập tin .htpasswd mà phải mã hóa chúng. Phiền toái hơn nữa là các nhà cung cấp dịch vụ hosting ngày nay không cung cấp cho bạn công cụ mã hóa mật khẩu. Làm sao đây?

Rất đơn giản! Hãy nhập mật khẩu bạn chọn vào ô dưới đây và nhấn nút "Mã hóa!"

Và sau đó? Hãy copy và dán mật khẩu đã được mã hoá vào tập tin .htpasswd của bạn.

Xem thêm bài viết về Bảo vệ website với .htaccess

Chương trình được viết bởi Lê Hoàng :: Lê Hoàng Network Team
WebApp Generator Dev Team

:: Giới thiệu :: Tin tức :: Bài viết :: Trợ giúp :: Quy định :: Download ::
Bản quyền © 2002 của WebApp Generator :: Lê Hoàng Network™