:: Home :: applet :: asp :: jscript :: jsp :: perl :: php :: python :: tcl :: web ::

Development Team
Vinamart
161069123
vzon
cuuconlacloi
imeominh
leduchoang
leedzinh
ngheanit
quanigc

Programmer links
Bộ gõ VietUni
Bộ gõ Unikey
Chuyển mã VFC
Diệt virus BKAV
Xử lý văn bản Vietpad

More links...
Link to us
Add your links

Dịch vụ mạng
Thiết kế website
Đăng ký tên miền
Lưu trữ website
Lập trình mạng
Dịch vụ khác...

Sponsor links

Quy định tham gia, download, sử dụng WAG

WAG - WebApp Generator được Lê Hoàng Network™ xây dựng, phát triển, phát hành theo các quy định của GNU - General Public Lisence (GPL) phiên bản 2.0 trở về sau. Khi sử dụng bất kỳ chương trình nào do WAG tạo ra ở chế độ trực tuyến (online), ngoại tuyến (offline), hoặc download từ website chính thức của WAG, bạn phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định sau:

  1. Giữ nguyên, đầy đủ mọi thông tin bản quyền của tác giả, nhóm phát triển, hoặc cơ quan giữ bản quyền chính thức của phần mềm.
  2. Tạo liên kết đến website WebApp Generator và/hoặc liên kết đến website chính thức phát hành phần mềm
  3. Không được sử dụng bất kỳ chương trình nào do WAG tạo ra vào các mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Trong trường hợp bạn cần sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với nhóm phát triển WAG
  4. Không được sử dụng các chương trình do WAG tạo ra vào mục đích chính trị hoặc tội phạm, tôn giáo
  5. Các quy định khác, xin xem thêm trong GPL » Bản dịch của Lê Hoàng
Trân trọng cảm ơn
WebApp Generator Dev Team
:: Giới thiệu :: Tin tức :: Bài viết :: Trợ giúp :: Quy định :: Download ::
Bản quyền © 2002 của WebApp Generator :: Lê Hoàng Network™