:: Home :: applet :: asp :: jscript :: jsp :: perl :: php :: python :: tcl :: web ::

Development Team
Vinamart
161069123
vzon
cuuconlacloi
imeominh
leduchoang
leedzinh
ngheanit
quanigc

Programmer links
Bộ gõ VietUni
Bộ gõ Unikey
Chuyển mã VFC
Diệt virus BKAV
Xử lý văn bản Vietpad

More links...
Link to us
Add your links

Dịch vụ mạng
Thiết kế website
Đăng ký tên miền
Lưu trữ website
Lập trình mạng
Dịch vụ khác...

Sponsor links

X-Counter:

X-Counter là một chương trình đếm số lần truy cập website do Lê Hoàng Network™ phát triển với các tính năng mạnh mẽ như: Không quảng cáo, tốc độ hoạt động nhanh, có thể hiển thị dưới dạng hình ảnh hoặc text hay hoạt động ở chế độ ẩn. Không cần cài đặt, có nhiều mẫu counter cho bạn tùy chọn.

Vui lòng nhập các thông số yêu cầu vào form dưới đây và nhấn nút Generate để tạo counter.

Counter dạng rút gọn (VD: 123) hay dạng đầy đủ (VD: 000123)?
Counter dạng văn bản hay dạng hình ảnh?
Có hiển thị counter cho mọi người xem không?
Ngăn counter đếm khi reload trang web?
Địa chỉ website của bạn (Không gõ http://www)
:: Giới thiệu :: Tin tức :: Bài viết :: Trợ giúp :: Quy định :: Download ::
Bản quyền © 2002 của WebApp Generator :: Lê Hoàng Network™