:: Home :: applet :: asp :: jscript :: jsp :: perl :: php :: python :: tcl :: web ::

Development Team
Vinamart
161069123
vzon
cuuconlacloi
imeominh
leduchoang
leedzinh
ngheanit
quanigc

Programmer links
Bộ gõ VietUni
Bộ gõ Unikey
Chuyển mã VFC
Diệt virus BKAV
Xử lý văn bản Vietpad

More links...
Link to us
Add your links

Dịch vụ mạng
Thiết kế website
Đăng ký tên miền
Lưu trữ website
Lập trình mạng
Dịch vụ khác...

Sponsor links

WEBAPP GENERATOR: Make your websoft online in one minute

News and Updates:

Professional metatag (web)
Viết mã lệnh meta cho trang web chuẩn bị submit vào search engine với các thẻ lệnh: Title, keywords, description, robots, classification, revisit-after, author, pragma, rating, copyright, transition...

Random banner ad (jscript)
Viết mã lệnh quản lý, hiển thị banner quảng cáo ngẫu nhiên trên website. Không giới hạn số banner quảng cáo. Tích hợp dẽ dàng vào trang web hiện hữu của bạn.

X-Counter (perl)
Tạo bộ đếm số lần truy cập website chính xác bằng hình ảnh hoặc text với đầy đủ mọi tính năng mạnh mẽ, tốc độ, không quảng cáo. Nhiều ảnh đẹp cho bạn tùy chọn.

Password encryption (web)
Mã hóa mật khẩu truy cập website cho tập tin .htaccess

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:
Do vừa được chuyển về Sourceforge chưa bao lâu nên một số file cập nhật vẫn chưa hoạt động. Rất mong các bạn sẽ thông cảm nếu chẳng may gặp lỗi 404.

Các bạn có nhu cầu tham gia vào nhóm phát triển WebApp Generator, vui lòng đăng ký thành viên trên hệ thống Sourceforge.net và mailto: webapp@weblh.net

:: Giới thiệu :: Tin tức :: Bài viết :: Trợ giúp :: Quy định :: Download ::
Bản quyền © 2002 của WebApp Generator :: Lê Hoàng Network™